Grid.site.admins Skrbnik avtentikacija
Geslo za Skrbnik:

Pomembno: Od tega trenutka dalje morate v brskalniku imeti omogočene piškotke, drugače skrbniška dejanja ne bodo veljavna.

Piškotki za seje se v skrbniškem vmesniku Mailmana uporabljajo zato, da ni potrebna ponovna avtentikacija za vsako skrbniško dejanje. Ta piškotek poteče samodejno, ko zaprete brskalnik ali ko se odjavite z gumbom Odjava pod Druge skrbniške dejavnosti (kar boste videli, ko se prijavite).


Grid.site.admins seznam upravlja list-admin at arnes.si, jona.javorsek at ijs.si, peter.kacin at arnes.si
Skrbniški vmesnik za Grid.site.admins (zahteva avtorizacijo)
Pregled vseh poštnih seznamov na arnes.si

Delivered by Mailman
version 2.1.10
Python Powered GNU's Not Unix