Geolista Skrbnik avtentikacija
Geslo za Skrbnik:

Pomembno: Od tega trenutka dalje morate v brskalniku imeti omogočene piškotke, drugače skrbniška dejanja ne bodo veljavna.

Piškotki za seje se v skrbniškem vmesniku Mailmana uporabljajo zato, da ni potrebna ponovna avtentikacija za vsako skrbniško dejanje. Ta piškotek poteče samodejno, ko zaprete brskalnik ali ko se odjavite z gumbom Odjava pod Druge skrbniške dejavnosti (kar boste videli, ko se prijavite).


Geolista seznam upravlja blaz.repe at ff.uni-lj.si
Skrbniški vmesnik za Geolista (zahteva avtorizacijo)
Pregled vseh poštnih seznamov na list.arnes.si

Delivered by Mailman
version 2.1.10
Python Powered GNU's Not Unix